அவரவர் நியாயம்

உலகில் இரண்டு விதமான நியாயங்கள் உள்ளன
ஒன்று
பொதுவான நியாயம்
இரண்டு
அவரவர் நியாயம்

Comments

Popular Posts