காதலும் கத்தரிக்காயும்

கல்யாண சந்தையில் விலை போகும் போது 
காணாமலே போகிறது காதலும் கத்தரிக்காயும்

Popular Posts