ஏங்கிய மனம்

யாருமற்ற 
அநாதை பொழுதுகளில் 
எதிரி இடமாவது பேச துடிக்குது 
ஏங்கிய மனம்

Comments

Popular Posts