பல யுக இடைவெளி

நீ என்னை கடந்து வர சொல்வது 
பல யுக இடைவெளி .
இன்றும் நான் அல்லாடி தவிக்கிறேன் 
புதுமைகளை விரும்பியும் 
பழமைகளை மறக்கமுடியாமலும் 
ஒரு நூலறுந்த பட்டதை போல ...

Popular Posts