தொலை தொடர்பு பிரச்சனை

உன் ஒவ்வொரு கண்ணசைவையும் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்த என்னால்
உன் மௌன மொழிகளை புரிந்த கொள்ள முடியவில்லை என்றேன்
தொலை தொடர்பு பிரச்சனை என்றாள் 

Popular Posts