சாப்பிட்டாயா

மனமிருந்தும் கடைசி வரை
கேட்கவே இல்லை - அந்த உணவகத்தில்
உணவு பரிமாறும் சிறுவனிடம்
சாப்பிட்டாயா என்று


Popular Posts