இனிப்பு

ஓர் இன்பமற்ற பொழுதில் 
சுவைக்கு இனிப்பு தந்தாய் 
இனிக்கவில்லை

Comments

Popular Posts