மனமில்லை

உன் மைவிழி 
பார்வையால் 
மதி மயங்கி 
தேன் குடத்தில் 
வீழ்ந்த 
சிறு எறும்பாய் 
திகைத்து 
திளைத்து கிடக்கிறேன் .
கரையேறவும் வழி இல்லை 
கடைதேரவும் மனமில்லை 

(iam steady iam steady nu சொல்லிட்டு அஞ்சு லிட்டருக்கு மேல குடிச்சா இப்படி தான் புத்தி பேதலிச்சுபோகும் )

Popular Posts