போங்கடா நீங்களும் உங்க கவிதை புடலங்காயும்

இந்த கவிதைகாரன்களுடன் 
நட்பு வைப்பது கொடுமையிலும் கொடுமை 
மனம் வெதும்பிய நேரங்களில் புலம்பிதவிக்கும் 
வார்த்தைகளை கூட - அருமை 
இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சிபண்ணினா 
இன்னும் நல்ல வரும் கவிதை என்கிறார்கள் .
போங்கடா நீங்களும் உங்க கவிதை புடலங்காயும்

Comments

Popular Posts